La Costa ­- från boskapsskötsel till jet set

| november 19, 2011

Bastiano Filigheddu, Dallo stazzo alla Costa. Arzachena tra pastorizia e turismo vip (Cagliari, 2008).

Arzachena var före turistboom och jet set en plats för boskapsskötare och bönder. En rural ekonomi präglade detta samhälle som kom att drastiskt förändras under 1960-talet och följande årtionde.

Berättelser från 50 år på Costa Smeralda

Som en fiskare som håvar in sin fångst har han samlat in berättelser och anekdoter från de senaste 50 åren i Costa Smeraldas huvudstad, Arzachena. Bastiano Filigheddu, ledare för ett jordbrukskollektiv och guldsmed, sätter på pränt ”sin” historia om Gallura i boken Dallo stazzo alla Costa. Arzachena tra pastorizia e turismo vip.

På 150 sidor återspeglar han stadens utveckling från 1900-talets början till idag: den långsamma rytmen i det agrara samhället bland fåraherdar och bönder, framåtskridandet under 50-talet, de första bilarna som ägdes av arzachenarna Tommaso Ruzittu och Andrea Ragnedda, det hårda arbetet på landet vid gårdarna och dess avfolkning under 1960-talet. Därefter berättas sagan om Costa Smeralda, om hur prins Karim förvandlade den vildvuxna Monti di Mola till jet setets Porto Cervo. ”De bosatta på Monti di Mola kom att kallas stenarnas herrar, skriver författaren. Så mager var marken att den bara lämpade sig för fastande får. De bofasta ägde inget annat än elände.”

Ekonomisk boom med turism

Filigheddu berättar inte bara om den ekonomiska boomen för Costa Smeralda. Sidorna berikas av kända namn och anekdoter från rollistan under dessa år. Som när baren Mokambo på Piazza Risorgimento befolkades av kändisar och vip som prins Karim, Ingrid Bergman och Margareta av England. Historier i vilka berättarlusten ofta får lämna plats för kritik, men utan inslag av nostalgi. ”Samhället förändrades drastiskt, berusat av en närmast skenande tillväxt. Ett svagare samhälle som hade något värt att bevara gick till spillo.” Författaren berättar sedan om slutet på eran Costa del Principe, tillmen av politiska strider och egoism, och tittar slutligen på Costa idag, en blek efterbild av dess forna storhetstid.

Anmälan av boken publicerad i dagstidningen Nuova Sardegna, 21 januari 2009, av artikelsignaturen (se.lu). Översättning: Anna Brodow Inzaina

Tags: ,

Category: Litteratur

Comments are closed.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates